Název výzvy: Další vzdělávání zaměstnanců firmy EuroAgentur Hotels & Travel

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013311

Realizace: od 1.3.2020 do 28.2.2022

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.