Kontakty

>>  Fakturační údaje

Rezervace

Ředitelé hotelů

Fakturační údaje

Sídlo společnosti: EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., Václavské náměstí 820/41, 110 00, Praha 1,
Kontaktní adresa: Na Královce 31/4, 101 00 Praha 10

IČ 27361861, DIČ CZ27361861
Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 100 62

Banka: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu CZK:
IBAN:
SWIFT:
2108315257/2700
CZ3827000000002108315257
BACXCZPP


Číslo účtu EUR:
IBAN:
SWIFT:
2108315265/2700
CZ1627000000002108315265
BACXCZPP


Číslo účtu USD:
IBAN:
SWIFT:
2108318335/2700
CZ6127000000002108318335
BACXCZPPVážení zákazníci,
s ohledem na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) si Vás jako spotřebitele našich služeb dovolujeme informovat o právech, které Vám tato změna přinesla.
Jako spotřebitel máte podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Vzhledem k této skutečnosti Vás prodávající jako spotřebitele tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele v návaznosti na obsah poskytovaných služeb informuje, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím je dle ustanovení § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Bližší informace k tomuto subjektu jsou uvedeny na internetové adrese http://www.coi.cz.