Firemní časopis

Společnost EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. vydává firemní časopis Euro Travel Times již od roku 2002. Časopis vychází zdarma v nákladu 50 000 ks výtisků. Je distribuován a zasílán všem významným obchodním partnerům společnosti, je k dispozici ve všech hotelových pokojích, gastronomických zařízeních, kongresových prostorách a na recepcích našich hotelů.

Časopis přináší zpravodajství z dění společnosti, aktualizuje přehled hotelového a gastronomického řetězce, informuje o významných událostech a tematicky představuje nabídku společnosti.

Časopis je tištěn v českém, anglickém a ruském jazyce.

Kliknutím na obálku časopisu jej otevřete, pokud se vám bude líbit, objednejte si jeho zasílání zdarma.

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008