PF 2021
EuroAgentur Hotels & Travel Vám přeje klidný a šťastný rok 2021!

Vážení hosté, obchodní klienti, přátelé,

děkujeme za Vaši přízeň a pozornost, kterou jste nám věnovali.

Letošní rok nám nebyl nakloněný a moc jste nám chyběli. Věříme však, že se opět brzy začneme setkávat v našich EA Hotels a restauracích.

Zůstaňte nám věrni, těšíme se na Vás! 

Šťastné vykročení do nového roku 2021 přejí,

Vaše EA Hotels