EA Culinary team na Pražském hradě

Datum: 29.5.2015
obrázek
Úlohou kongresu „Veterinární medicína pro praxi“ bylo ukázat veterinární medicínu jako významný moderní obor, který má velký potenciál v rámci mezioborové spolupráce, rychle reagující na trendy v léčbě v 21. století.

Záštitu nad kongresem převzal MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministr zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečka.

V průběhu kongresu „Veterinární medicína pro praxi“ se cateringového servisu ujal EA Culinary team vedený ředitelem EA Hotelového resortu SEN, panem Markem Pavlíkem.

Setkání účastníků probíhalo v prostorách Velké míčovny Pražského hradu a získané písemné poděkování za kvalitní zajištění gastronomických služeb, potvrzuje náš profesionální přístup.