EuroAgentur dětem z DD Radost

Společnost EuroAgentur Hotels & Travel již několik let podporuje děti v hostitelské péči.

Je pro nás potěšení, že jsme díky podpoře zaměstnanců EuroAgentur Hotels & Travel mohli opět předat finanční dar Dětskému domovu Radost v pražských Měcholupech. Děkujeme také všem našim partnerům a dodavatelům, kteří nám svými věcnými dary a službami napomáhají v činnostech podporujících děti v hostitelské péči.