EuroAgentur účastníkem 20. mezinárodního veletrhu cestovního ruchu MITT Moskva 2013

Datum: 23.4.2013
MITT Moskva je největší výstavní akcí cestovního ruchu pořádanou v Ruské federaci a patří do pětice nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu na světě.

Letošní veletrh se konal ve dnech 20. - 23. 3. 2013. Oficiální účast ČR zastřešovala agentura CzechTourism.

Společná česká expozice byla nepřehlédnutelná, koncipována jako ostrov otevřený ze čtyř stran pavilonu 2 s poutavým doprovodným programem. Stánek EuroAgentur, která prezentovala své hotely a služby po celé ČR se těšil hojné návštěvnosti. Statistiky cestovního ruchu za posledních několik let dokládají skutečnost, že ruští turisté zpravidla pobývají v ČR déle než turisté z ostatních zemí a počty ruských turistů stále rostou. Potěšující je i fakt, že ruští turisté navštěvují ČR opakovaně.