EuroAgentur hotel Tereziánský dvůr v Hradci Králové hostil 7. výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR

Datum: 9.11.2012
Hoteliéři a provozovatelé restaurací se musí zabývat otázkou udržitelnosti a konkurenceschopnosti na velmi turbulentním trhu, kde nejsou rovné podmínky v podnikání. Klíčové pro vítězství a úspěch na trhu budou kvalita služeb a investice do rozvoje lidských zdrojů.

V Hradci Králové se ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 sešli nejuznávanější odborníci z řad hoteliérů a provozovatelů restaurací, aby společně diskutovali budoucí vývoj svého oboru a hledali cesty jak uspět v prostředí silné konkurence a nerovných podmínek v podnikání. Mezi diskutovaná témata patřily například otázky porovnání stávající situace na trhu cestovního ruchu u nás, v Rakousku a na Slovensku, dále ekonomická situace, vývoj hlavních ukazatelů trhu hotelnictví v Čechách a v zahraničí, otázky správné komunikace s médii i zákazníky, udržitelnost oboru a odpovědný přístup k podnikání. Jedním z témat byly také inovace v cestovním ruchu a podpora koncepčního rozvoje našeho oboru ze strany profesních organizací a státu.

Jednání se zúčastnili někteří poslanci a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism.

Stále více se ukazuje, že je nutné učinit kroky k zavedení jasného koncepčního řízení cestovního ruchu. V oboru hotelnictví a gastronomie je třeba dále prosazovat rovné podmínky v podnikání a zavést jasné, transparentní prostředí pro zákazníka i podnikatele. Situace, kdy klasifikace ubytovacích zařízení není závazná a každý podnikatel se rozhoduje sám, do jaké třídy se zařadí, stejně jako prostředí, kdy není jasné, jaké daně budou aplikovány v následujícím roce a v jaké výši, problematika černé zaměstnanosti a neefektivní výběr daní, to vše vytváří dlouhodobě prostředí, kde vyhrává ten, kdo obchází předpisy. To je do budoucna neudržitelné. Samotný obor pak potřebuje návrat z konkurence nízkou cenou ke konkurenci kvalitou. Klíčovou roli budou hrát zaměstnanci, kvalita služeb a inovace v oboru, stejně jako spolupráce mezi hoteliéry samotnými i v rámci profesních svazů.

Během závěrečného večera byly uděleny výroční ceny AHR ČR v kategoriích Hoteliér roku, Restauratér roku, Penzion roku, Mladý manažer roku, Green manažer roku, Škola roku a zvláštní ocenění za podporu české gastronomie.